Vinets Veldre: “Grūti teikt, vai tā ir klasificējama kā nolaidība, bet kā cilvēks varu pateikt, ka nav gribas to risināt. Šobrīd prokuratūra ir aktīvi ķērusies pie šī darba, bet lieta jānoved līdz tiesai.”

Report.: Ģenerālprokuratūra šobrīd lēmumu par gaļas saglabāšanu vai iznīcināšanu deleģēs valdībai. Prokuratūra tā rīkojas tādēļ, ka neviena iestāde likumīgi šīs 800 nelegālās gaļas tonnas nevar iznīcināt vai citādi realizēt, kamēr nav tiesas sprieduma par tās konfiskāciju, piederību valstij. Tāpēc arī valdība nonākusi strupceļā un nevar pieņemt galalēmumu par tālāko rīcību.

Valdis Dombrovskis, finansu ministrs: “Mēs gaidām kaut kādu rīcību no Tieslietu ministrijas puses. Mums tas rada lielas praktiskas neērtības, kaut vai šīs 800 tonnas gaļas – mums ir jāglabā un jāmaksā par to nauda.”

Report.: Tieslietu ministrijā LNT noskaidroja, ka pašlaik nekādas izmaiņas likumdošanā attiecībā pret lietiskajiem pierādījumiem krimināllietās netiek gatavotas.