Tue06252019

Last update09:18:21

Новости Латвийский мясной рынок BA studenti veica pētījumu pēc SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" pasūtījuma
Вторник, 03 Июля 2012 12:00

BA studenti veica pētījumu pēc SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" pasūtījuma

Автор 

Banku augstskolas studentiem sadarbībā ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” tikai dota iespēja veidot pētījumu par Latvijas valsts iedzīvotāju paradumiem gaļas produktu iegādē, kā arī par SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas atpazīstamību.

 Ir nozīmīgi veikt pētījumu tieši šobrīd, jo šis ir laiks, kad ekonomiskā un finansiālā situācija valstī uzlabojas un uzņēmumam ir svarīgi noskaidrot, kā uzlabot savu darbību un kuras ir tās jomas, kurās vajadzētu pilnveidoties. Šo informāciju vislabāk var iegūt uzzinot gan savas piedāvātās produkcijas lietotāju viedokli, gan to respondentu, kuri nav SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas piekritēji.Pētījumā iesaistījās 15 Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Finanses” pilna laika studiju 2. kursa studenti kopā ar Finanšu katedras vadītāju (Staņislavu Titovu) un lektori (Andu Ziemeli).

 

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” par mērķi izvirzīja iegūt atbildes uz uzņēmuma izvirzītajiem jautājumiem par respondentu iepirkšanās paradumiem un SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas atpazīstamību un pieprasījumu, aptaujājot respondentus, kuri ir darbspējas un virs darbspējas vecumā no dažādiem Latvijas reģioniem.

Lai sasniegtu SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” uzstādīto mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi:

Sadarbojoties ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” izveidot anketu;
Veikt anketēšanu, kurā tiek aptaujāti respondenti dažādās vecuma grupās no visiem Latvijas reģioniem;
Apkopot iegūtos datus to turpmākai analīzei;
Izanalizēt iegūtos datus un izvirzīt vispārējus secinājumus par respondentu iepirkšanās paradumiem un SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas atpazīstamību tirgū.

Pētījuma praktiskā daļa, respondentu anketēšana notika laika posmā no 2012. gada 2. februāra līdz 2012. gada 26. aprīlim.

Lai sekmīgi veiktu pētījumu tika izmantotas vairākas zinātniskā pētījuma metodes. Viena no svarīgākajām metodēm bija aptauja ar kuras palīdzību tika iegūta informācija, kas bija par pamatu turpmākajai pētījuma darbībai. Tika izmantotas gan mutiskās, gan rakstveida aptaujas. Mutiskās aptaujas bija klātienes aptaujas, kas tika veiktas lielveikalos, laikos, kad norisinājās SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas degustācijas, kā arī studenti aptaujāja respondentus savās dzimtajās pilsētās un reģionos- Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Rakstiskās neklātienes aptaujas tika iegūtas lūdzot respondentiem internetā izveidotā aptaujā atzīmēt atbildes Vēl tika izmantota statistiskā pētījuma metode. Visi iegūtie dati tika reģistrēti datu apstrādes programmā MS Excel. Lai varētu apkopot, salīdzināt un sistematizēt datus, tie tika grupēti pēc kvantitatīvās pazīmes. Neatņemama pētījuma sastāvdaļa bija analīze un sintēze. Lai varētu izdarīt vispārinošu slēdzienus par respondentu atbildēm tika izmantota arī indukcijas metode.

Pētījuma gaitā tika izmantota literatūra no vairākām grāmatām, no kurām tika iegūta informācija par pētījuma metodēm un datu analīzi. Pētījums balstījās uz anketēšanas laikā iegūtajiem datiem no respondentiem.

Šajā lietišķajā pētījumā abām iesaistītajām pusēm ir vairāki ieguvumi. Galvenie SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” ieguvumi ir:

  • Iegūtie dati tiks izmantoti uzņēmuma tālākajā attīstības plānošanā;
  • Iespēja popularizēt uzņēmuma produkciju;
  • Pieaugoša interese par uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju.

Banku augstskolas studentu galvenie ieguvumi:

  • Iespēja praktiski pielietot studiju kursos iegūtās zināšanas;
  • Iespēja uzlabot komunikāciju prasmes;
  • Iespēja iegūt vairāk informācijas par Latvijas uzņēmumu SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”;
  • Iespēja gūt praktiskas iemaņas pētījumu izstrādē.

Veicot pētījumu sadarbībā ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, ļoti svarīga loma bija respondentu skaitam un to sadalījumam par reģioniem. Pētījuma autori, darbu uzsākot, izvirzīja mērķi aptaujāt 1000 - 1500 Latvijas iedzīvotājus no dažādiem Latvijas reģioniem, sadalot Latvijas iedzīvotājus četrās vecuma grupās, lai iegūtu pēc iespējas ticamāku informāciju par respondentu iepirkšanās paradumiem un SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” produkcijas atpazīstamību un pieprasījumu.

Šī pētījuma objekti bija cilvēki vecumā līdz 30 gadiem, no 31 līdz 50 gadiem, no 51 līdz 61 gadam un cilvēki, kas sasnieguši 62 gadu vecumu un vairāk. Lai informācija tiktu iegūta pēc iespējas precīzāk, tad nepieciešamo anketu skaits tika proporcionāli sadalīts pa pieciem reģioniem (Rīga + Pierīgas reģions, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale) un vecuma grupām.

Noslēdzot aptauju un apkopojot visas iegūtās anketas, tika noskaidrots, ka kopā tika analizētas 1129 anketas. Tika iegūts nepieciešamais anketu skaits visos reģionos, tomēr jāatzīst, ka bija grūtības aptaujāt Rīgas un Pierīgas rajona respondentus, jo procentuāli aptaujāto skaits no šiem rajoniem bija salīdzinoši lielāks nekā pārējiem Latvijas reģioniem, tāpēc pētījuma grupai bija vislielākās grūtības atrast nepieciešamos respondentus vecuma grupās no 31 līdz 50 gadiem un tos, kuri ir vecāki par 62 gadiem. Pārējās vecuma grupās bija mazs aptaujāto iztrūkums.

Avots: Banku augstskola

Прочитано 5133 раз
Оцените материал
(0 голосов)
meatinfo

Единственный специализированный портал мясной отрасли в Латвии и странах Балтии.
По вопросам размещения рекламы или по другим вопросам на e-mail

Сайт: www.meatinfo.lv
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO