Sun06162019

Last update09:18:21

Публикации Законы и стандарты Ministru kabineta noteikumi Nr.156
Воскресенье, 01 Апреля 2007 02:00

Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Автор 
27.02.2007. MK noteikumi Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi" ("LV", 37 (3613), 02.03.2007.) [spēkā ar 03.03.2007.]
Ministru kabineta noteikumi Nr.156
Rīgā 2007.gada 27.februārī (prot. Nr.16 43.§)
Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka veselības un identifikācijas marķējuma prasības gaļai, maltai gaļai, mehāniski atdalītai gaļai, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kurus iegūst Latvijā un izplata vietējā tirgū.
2. Noteikumu prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).
II. Vispārējās marķēšanas prasības
3. Ar veselības marķējumu marķē dzīvnieka liemeni, kas atzīts par derīgu cilvēku uzturam, ja dienesta pilnvarots veterinār­ārsts pirms tam veicis dzīvniekam veterināro ekspertīzi atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – regula Nr.854/2004).
4. Ar veselības marķējumu marķē dzīvnieku (izņemot mājputnus un zaķveidīgos) liemeņus saskaņā ar regulā Nr.854/2004 noteiktajām prasībām, lietojot krāsas, kas atļautas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas.
5. Veselības marķējumā burtu augstums ir vismaz 0,8 cm un ciparu augstums – vismaz 1 cm.
6. Ar identifikācijas marķējumu marķē sadalītu gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – regula Nr.853/2004), kā arī mājputnu un zaķveidīgo gaļu.
7. Informācija marķējumā ir skaidri salasāma, saprotama un nenodzēšama.
III. Specifiskās marķēšanas prasības
8. Gaļu, sadalītu gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas iegūti vai ražoti no visu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem pārtikas uzņēmumā, kuram ir atļauts izplatīt produkciju tikai vietējā tirgū, marķē ar taisnstūrveida veselības vai identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

8.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

8.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.
9. Ja mājas un meža cūkas gaļu izmeklē ar trihineloskopijas (kompresijas) metodi, lai noteiktu Trichinella klātbūtni atbilstoši Komisijas 2005.gada 5.decembra Regulai (EK) Nr.2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālajām Trichinella pārbaudēm gaļā, gaļu marķē ar taisnstūrveida veselības marķējumu, kuru krusto divas horizontālajai asij paralēlas svītras, kas atrodas vismaz 1 cm attālumā viena no otras. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

9.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

9.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.
10. Šo noteikumu 8. un 9.punktā minētais veselības marķējums ir vismaz 4,5 cm plats un vismaz 6,5 cm garš.
11. Nagaiņu gaļu (lauksaimniecībā izmantojamo pārnadžu un nepārnadžu gaļa), kas iegūta, dzīvnieku neatliekamā kārtā kaujot ārpus kautuves atbilstoši prasībām, kas minētas regulā Nr.853/2004, marķē ar rombveida veselības marķējumu. Romba malu garums ir vismaz 4,5 cm. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

11.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

11.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.
12. Malto gaļu, kas iegūta atbilstoši regulā Nr.853/2004 noteiktajām prasībām, bet neatbilst Komisijas 2005.gada 5.decembra Regulā (EK) Nr.2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.853/2004, Nr.854/2004 un Nr.882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr.853/2004 un Nr.854/2004, noteiktajiem kritērijiem par tauku procentuālo saturu, saistaudu un gaļas proteīnu attiecību, marķē ar kvadrātveida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

12.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

12.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.
13. Mājputnu un zaķveidīgo gaļu (nelielā daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai uzturā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos, marķē ar regulāra trijstūra veida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

13.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

13.2. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs.
14. Savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu (nelielā daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai uzturā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kvalitātes prasībām nomedītajiem dzīvniekiem vai to gaļai, ko mednieks iegūst, uzglabā un transportē tieši galapatērētājam nelielos daudzumos, marķē ar regulāra piecstūra veida marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

14.1. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

14.2. lejasdaļā – pārtikas apritē iesaistītās personas reģistrācijas numurs.
15. Gaļu, kuras izmantošanai noteikti ar dzīvnieku infekcijas slimībām saistīti ierobežojumi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, marķē ar attiecīga veida marķējumu atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 13.punktam. Marķējumu krusto divas svītras, kas, neietekmējot norādītās informācijas uztveri, marķējuma vidū veido četrus leņķus.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Šo noteikumu 8.punkts attiecas uz pārtikas uzņēmumiem, kas darbību uzsākuši līdz 2006.gada 1.janvārim.
17. Šo noteikumu 8., 9., 10. un 12.punkts ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
http://www.likumi.lv/doc.php?id=153852&mode=DOC

{jcomments on}
Прочитано 10669 раз
Оцените материал
(0 голосов)
meatinfo

Единственный специализированный портал мясной отрасли в Латвии и странах Балтии.
По вопросам размещения рекламы или по другим вопросам на e-mail

Сайт: www.meatinfo.lv Эл. почта Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Другие материалы в этой категории: « Продовольственная политика Европейского Союза
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO