Mon05202019

Last update09:18:21

Публикации Финансы и фонды Drīzumā uzsāks projektu pieņemšanu lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai
Вторник, 27 Мая 2008 02:00

Drīzumā uzsāks projektu pieņemšanu lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai

Автор 
Produktu tirgus vērtības augsts pieaugums, kas radies saimnieciskās darbības rezultātā jeb produkti ar augstu pievienoto vērtību ir viens no ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Šim mērķim lauksaimniecības nozarē 2007.-2013. gadam paredzēts gandrīz 200 milj. eiro ES un Latvijas atbalsts.

Produktu tirgus vērtības augsts pieaugums, kas radies saimnieciskās darbības rezultātā jeb produkti ar augstu pievienoto vērtību ir viens no ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Šim mērķim lauksaimniecības nozarē 2007.-2013. gadam paredzēts gandrīz 200 milj. eiro ES un Latvijas atbalsts.

2008. gada 9. maijā Lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapā un Latvijas Vēstnesī (71 (3855) 09.05.2008.) ir publicēts paziņojums par 1. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam 123 "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana". Atbalsta saņemšanas nosacījumi ir noteikti ar 2008. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008. gada 8. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 „ Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros". Piedāvājam iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai.

Mērķis

Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un palielināt eksporta vērtību.

Atbalstāmās aktivitātes

Atbalsts paredzēts lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai. Atbalstu var saņemt šādām aktivitātēm:

1. investīcijām lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;

2. lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirm­apstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju rekonstrukcijai;

3. investīcijām vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai. 

Pamatizejvielas, kuras projekta ietvaros izmanto atbalsta pretendents, ir neapstrādāti lauksaimniecības produkti, kas minēti Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Pasākuma ietvaros finansētā projekta paredzētais gala produkts ir minēts Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā.

Īstenošanas vieta

Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Finansējuma saņēmēji/atbalsta pretendenti

Atbalstu lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai var saņemt:

1. juridiska persona, kas vismaz divus gadus lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi - pārstrādes uzņēmums;

2. jauna komercsabiedrība, kuru piena vai gaļas pārstrādei nodibinājusi viena vai vairākas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaim­niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai ir attiecīgi izvērtētas un saņēmušas informāciju par atbilstību - jauns pārstrādes uzņēmums.

Kopējais finansējums (2007.- 2013. gadam)

Saskaņā ar Lauku attīstības programmu- 198 666 668 EUR

Finansējums pirmās kārtas projektiem

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 9 308 249 LVL.

Projektu skaits un atbalsta apjoms

Laikposmā no 2008. līdz 2013.gadam projektu skaits vienam atbalsta pretendentam nav ierobežots, taču kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

- 4 919 000 LVL - atbalstāmo aktivitāšu veikšanai gaļas, piena un graudu sektora pārstrādes uzņēmumā. Ja iesniegto projektu attiecināmo izmaksu kopsumma atbalstāmo aktivitāšu veikšanai pārstrādes uzņēmumā pārsniedz 200 000 LVL, tad attiecināmās izmaksas nākamajiem projektiem tiek ierobežotas atbilstoši īpašiem nosacījumiem (noteikti izmaksu ierobežojumi uz vienu izejvielas vienību) un tās nepārsniedz 2 130 000 LVL;

- 2 130 000 LVL - atbalstāmo aktivitāšu veikšanai piena un gaļas sektora jaunā pārstrādes uzņēmumā un augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;

- 710 000 LVL - atbalstāmo aktivitāšu veikšanai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā.

Atbalsta intensitāte

Mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem maksimālā atbalsta intensitāte ir 40 % no attiecināmajām izmaksām. Pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām. Uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 140 560 800 LVL un vairāk, atbalstu nepiešķir

Attiecināmās izmaksas

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas:

1. jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde;

2. būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

3. vispārējas izmaksas (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un kas nepārsniedz 8 % no 1. un 2. punktā minētām izmaksām.

Neattiecināmās izmaksas

Pasākuma ietvaros nav attiecināmi:

1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību, kā arī ja līgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas izdevumi;

6. atlīdzība personālam;

7. vispārējās nozīmes transportlīdzekļi;

8. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr.1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1974/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no ELFLA.

Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

Kad uzsāks projektu pieņemšanu?

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 9. jūnija līdz 2008. gada 9. jūlijam.

Kur jāiesniedz projekts?

Projektu iesniegumi elektroniski jānosūta vai papīra formā jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816. kabinetā, tālr. 67027128, 67027399, e-pasts: http://office.leta.lv/noz/\"mailto: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it "

Projektu iesniegšanai nepieciešanā dokumentācija atrodama lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapā: http://office.leta.lv/noz/\"http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3253%5C%22


Autors: 'Guntars Mihailovs SIA Eirokonsultants '
Прочитано 7204 раз
Оцените материал
(0 голосов)
meatinfo

Единственный специализированный портал мясной отрасли в Латвии и странах Балтии.
По вопросам размещения рекламы или по другим вопросам на e-mail

Сайт: www.meatinfo.lv Эл. почта Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO