Tue02252020

Last update09:18:21 pm

Laws and standards
Laws and standards

Laws and standards (6)

Laws and standards in meat industry. EU directives and local terms.

 

 

Еврокомиссия предлагает усовершенствовать требования Евросоюза к маркировке пищевых продуктов, сделав соответствующие правила более четкими и строгими. Согласно законопроекту, представленному для обсуждения Европарламенту, маркировка должна информировать о содержании энергии и питательной ценности продукта, не вводить в заблуждение и быть более понятной, чтобы потребители могли делать осознанный выбор.
Monday, 22 June 2009 00:00

Paredz izmaiņas govju pārraudzībā

Slaucamo govju pārraudzības kārtībā ir mainītas normas par piena daudzuma mērīšanas līdzekļiem un to atbilstību pārraudzības veikšanai, paredzot, ka piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas ICAR vadlīnijām.
Thursday, 12 March 2009 00:00

ES vienojas par pazeminātām PVN likmēm

Eiropas Savienības (ES) finanšu ministri otrdien vienojās ļaut bloka valstīm pēc izvēles ieviest samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes atsevišķās jomās un nozarēs.
Latvijas gaļas ražošanas un pārstrādes nozaru darbības uzlabošanas programma.
В продовольственной политике Европейского Союза выдвинута цель достичь высоких стандартов безопасности продовольствия, чтобы защитить и улучшить здоровье потребителей. Хотя систему безопасности продовольствия ЕС считают одной из самых безопасных в мире, однако и в ней в последние годы сделаны существенные улучшения, которые должны учесть производители продовольствия.
EU
Sunday, 01 April 2007 02:00

Ministru kabineta noteikumi Nr.156

27.02.2007. MK noteikumi Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi" ("LV", 37 (3613), 02.03.2007.) [spēkā ar 03.03.2007.]
Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO