Tue02252020

Last update09:18:21 pm

Thursday, 23 August 2012 00:00

Piešķir atbalstu gaļas ražošanas nozarei

Written by 

Atbalsta pasākumu īstenošanas rezultātā galvenais ieguvējs būs Latvijas ražotājs un Eiropas Kopējā tirgus patērētājs. Realizētie pasākumi nodrošinās Latvijas pārtikas produktu konkurētspējas veicināšanu, savu lēmumu skaidro valdības pārstāvji.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) pirmajā pusgadā neapgūto atbalsta finansējumu lauksaimniekiem 45 043 latu apmērā valdība šonedēļ nolēma piešķirt atbalstam liellopu gaļas ražošanas nozarei.
LAD 2012.gada pirmajā pusgadā ir izmaksājis atbalstu pretendentiem, bet neapgūti finanšu līdzekļi veidojas šādos atbalsta pasākumos - kultūraugu genofonda saglabāšana un šķirnes identitātes pārbaude - 125 lati, dalība pārtikas kvalitātes shēmās - 33 700 latu, kredītprocentu daļēja dzēšana atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 11 218 lati.

Valdības lēmums paredz šos līdzekļus pārdalīt citiem atbalsta pasākumiem, kuros līdzekļu pieprasījums ir lielāks par pieejamo finansējumu.

Pēdējos gados valstī ir sākusi attīstīties liellopu gaļas ražošanas nozare, kurā dzīvnieku skaits katru gadu pieaug. Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datubāzē 2010.gada 1.janvārī bija reģistrētas 15 386 zīdītājgovis, attiecīgi 2011.gadā - 18 594 un 2012.gadā - 21 868 zīdītājgovis.

Lai būtu iespējams ganāmpulkus palielināt ar augstvērtīgiem vaislai audzējamiem dzīvniekiem un lai zemniekiem mazinātu finansiālo slogu, ir paredzēts valsts atbalsts subsidēta pakalpojuma veidā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi. Tā kā zīdītājgovju skaits strauji palielinās, ir nepieciešams papildu finansējums minētajam atbalsta pasākumam. Lai nodrošinātu subsidēta pakalpojuma apmaksu par zīdītājgovju lineāro vērtēšanu, ir palielināts piešķirtais finansējums ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarei par 25 000 latu.

Lai palielinātu netradicionālo nozaru ražotās svaigas vakuumā fasētas gaļas konkurētspēju Eiropas un trešo valstu tirgū un spētu konkurēt ar Jaunzēlandes produkciju, nepieciešams palielināt produktu derīguma termiņu no pašlaik Latvijas uzņēmumos esošām 20 dienām līdz Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim 30 dienām. Šāds derīguma termiņa palielinājums iespējams, veicot mērķtiecīgas izmaiņas dzīvnieku kaušanas, gaļas pirmapstrādes, sadales un fasēšanas tehnoloģijās.
Izstrādātā tehnoloģija būs izmantojama arī citu nozaru svaigas gaļas ražošanā. Lai nodrošinātu minēto pasākumu, ir palielināts atbalsta pasākuma "Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē" finansējums 20 043 latu apmērā.

Šie grozījumi atvieglos atbalsta pasākumu administrēšanas procesu un ļaus sniegt ciltsdarba pakalpojumus plašākam saimniecību lokam, nepārsniedzot nozarei ciltsdarba pasākumiem piešķirto finansējumu.

Avots: LETA

Read 8264 times
Rate this item
(0 votes)
meatinfo

Единственный специализированный портал мясной отрасли в Латвии и странах Балтии.
По вопросам размещения рекламы или по другим вопросам на e-mail

Website: www.meatinfo.lv Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Каталог

Каталог оборудования RISCO

Каталог

Вакуумные шприцы-наполнители нового поколения

Новый каталог фирмы RISCO